Tаблици – Проекти

„Fresh Fruits“ – Web-preview

Тук ще ви покажа как да използваме семантичната подредба на HTML5 елементите на таблиците за създаване на таблица по ваш избор.

fresh_fruits

Кодиране:

fresh_fruits_code

Ключови моменти при кодирането на „Fresh Fruits“:

  1. Използваме трите секции за семантична подредба, чиято браузърите разпознават автоматично: <thead>, <tbody>, <tfoot>.
  2. Подредба на нашия код.
  3. За по-прецизна работа бихме могли да зададем размерите на картинките в %, като по този начин избягваме възможността от поява на скрол-барове при намаляване на размерите на нашия браузър.

Изтеглете файла: линк

 

„Calculator“ – Web-preview

calc_project

Кодиране:

calc_coding

Изтеглете файла със стилизиращите елементи (with CSS elements): линк