HTML5 – Проекти

„Linkedin“ semantic Web-preview (Семантично подреден с HTML5)

Опростена функционалност с цел визуализиране на основните структурни позиции в HTML5.

linkedin_html5_preview

Кодиране:

linkedin_html5_project

Изтеглете файла: линк

 

„Marks page“ semantic Web-preview (Семантично подреден с HTML5)

marks_page

Кодиране:

marks_page_code

Изтеглете файла: линк

„Three column layout – Web-preview“

project_css

Кодиране

css3_project_html5

Изтеглете файла: линк