HTML5

HTML 5 е последният голям проект от HTML стандарта като към февруари 2012 г. все още е в процес на разработка. Както своите предшественици HTML 4.01 и XHTML 1.1, HTML5 е стандарт за създаване и предоставяне на съдържание в уеб пространството (World Wide Web).

В момента W3C (World Wide Web Consortium) и WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) работят взаимно върху HTML5.

HTML5 е смесица от много функции въведени от различни спецификации, заедно с тези, въведени от софтуерни продукти, като уеб браузърите. По-специално, HTML5 добавя много нови синтаксови функции. Те включват <video>, и <canvas> елементи, също така и интеграция на SVG съдържание, което е създадено да подобравя работата с мултимедийно и графично съдържание в уеб пространството без плъгини и тяхните APIs. Други нови елементи, като <section>, <article>, <header> и <nav> са създадени да подобрят семантичното богатство на документите.

За повече информация относно HTML5 можете да се консултирате с google.bg ето от този линк.

А сега нека се захванем и с по-важното, а именно: първите стъпки в HTML5